addon-indicator

Addon-indicator là những indicator được viết riêng cho các thành viên cấp ZO TRADERZO PRO trong nhóm Discord. Các indicator này hoàn toàn miễn phí và luôn xoay quanh mục đích nâng cao tính năng cho các main indicator của hệ thống ZO.

  • addon-indicator.txt
  • Sửa đổi lần cuối: 2020/08/25 04:03
  • bởi Zerd Oki