da

Đà là một lý thuyết quan trọng của hệ thống ZO. Lý thuyết này dựa vào một vài tính chất vật lý từ môi trường sống bên ngoài và các thương nhân của hệ thống ZO dựa vào đó để áp dụng vào thị trường giao dịch. Có rất nhiều lý thuyết khác xoay quanh đà ví dụ như thuyết sợi thunthuyết viên đá.

  • da.txt
  • Sửa đổi lần cuối: 2020/11/11 14:22
  • bởi Zerd Oki