dong_dich_chuyen_cua_gia

Dòng dịch chuyển của giá được hiểu theo khái niệm phân tích đa khung của hệ thống ZO. Với tư duy khung thời gian thấp sẽ thiết lập và tạo xu hướng cho khung thời gian lớn hơn, điều này vô hình tạo ra một liên kết rất vững chắc cho các thuyết học sau này của hệ thống ZO. Với tư duy này hệ thống ZO có thể giải mã hầu hết các sai lầm của trader từ đó giúp trader có cái nhìn đúng hơn về cách thị trường hoạt động.

  • dong_dich_chuyen_cua_gia.txt
  • Sửa đổi lần cuối: 2020/08/22 23:55
  • bởi lht2341990