main-indicator

Main-indicator là những indicator chính dùng để tổng hợp thông tin từ biểu đồ của thương nhân ZO. Các Main-indicator đều là bản thương mại hoá nhằm mục đích tránh sự sao chép vô tội vạ làm giảm chất lượng tập trung của hệ thống và tránh một số thành phần sử dụng hệ thống này để thương mại hoá thu lợi riêng cho bản thân. Tất cả Main-indicator đều quy về một mức giá là $50 cho 5 máy sử dụng. Vì vậy nếu một nhóm thương nhân 5 người có thể sử dụng các Main-indicator chỉ với duy nhất $10 / 1 tháng / 1 người. Và số tiền này sẽ được cộng đồng ZO tích luỹ để mở các sự kiện, quỹ cứu trợ cho thiên tai, v…v sau này.

Main-indicator có thể được nhận miễn phí nếu tham gia chính sách free-zo.

  • main-indicator.txt
  • Sửa đổi lần cuối: 2020/12/05 01:53
  • bởi Zerd Oki