rr

RR viết tắt của cụm từ Risk Reward ( rủi ro / phần thưởng ) . Các nhà giao dịch có xu hướng nghiên về quản lý vốn sẽ chọn con số RR ít nhất là 1:2. Con số 1:2 có ý nghĩa là rủi ro 1 và mang về lợi nhuận 2. Từ đó họ chỉ cần winrate ở 50% vẫn có thể duy trì được lợi nhuận. Xem bảng dưới để biết các mốc RR an toàn.

  • rr.txt
  • Sửa đổi lần cuối: 2020/08/23 02:59
  • bởi lht2341990