setup

Thiết lập giao dịch ( setup ) là những thời điểm giá đi theo các cấu tạo lặp đi lặp lại trên thị trường. Các thương nhân thường tìm các vị trí này để vào EP và đặt ra những quy tắc giao dịch riêng cho bản thân từ những thiết lập này. Đối với hệ thống ZO việc giá lặp đi lặp lại được cho là thói quen của MMs trước khi bắt đầu di chuyển những giai đoạn ngắn hạn hoặc dài hạn.

  • setup.txt
  • Sửa đổi lần cuối: 2020/08/23 02:58
  • bởi lht2341990