shs

SHs viết tắt của cụm từ Stoploss Hunt ( săn dừng lỗ ). Đây là một từ phổ biến của hệ thống PVSRA nhằm ám chỉ những hành động của MMs đang đi phá các mô hình kỹ thuật hoặc các mốc quan trọng mà nhiều thương nhân thường đặt điểm dừng lỗ.

  • shs.txt
  • Sửa đổi lần cuối: 2020/08/22 23:55
  • bởi lht2341990