thuyet_soi_thun

Thuyết Sợi Thun là một lý thuyết dựa trên ví dụ của một sợi thun được kéo căng. Đến một mức độ nào đó sợi thun sẽ đạt mức giới hạn và lực đàn hồi sẽ kéo sợi thun quay trở lại vị trí ban đầu thậm chí đi về hướng ngược lại. Trong Forex đà của thị trường cũng tương tự. MMs luôn tìm cách kéo căng thị trường và trong giai đoạn kéo căng đó luôn có một lực kéo giá quay trở lại. Thời điểm đà đã ở mức tối đa MMs sẽ có những động thái chốt lời hoặc bắt đầu tất toán những vị trí của họ đã điền vào trước đây.

Trong hệ thống ZO, một số setup khai thác thuyết sợi thun bằng cách tìm quá trình bắt đầu một đà mới của thị trường. Quá trình này tượng trưng cho việc MMs bắt đầu bơm giá và chạy những đoạn giá trong ngắn hạn hoặc dài hạn. Tương tự như lúc chúng ta kéo sợi thun và lúc này sợi thun sẽ đi theo hướng mà ta muốn.

Ngoài ra còn một số setup khai thác thuyết sợi thun bằng cách tìm quá trình đà đạt giới hạn tối đa và đang có xu hướng mất đà. Quá trình này tượng trưng cho việc MMs bắt đầu dừng chạy giá và tiến hành quá trình thanh khoản ( chốt lời của mình ). Tương tự như lúc chúng ta thả sợi thun sau khi kéo căng, lúc này sợi thun sẽ theo lực đàn hồi di chuyển về vị trí ban đầu khi kéo căng hoặc tiếp tục bay về hướng ngược lại nếu ta không giữ lại.

Dù chia ra hai loại setup tuy nhiên tất cả các setup này đều hỗ trợ lẫn nhau giúp thương nhân có cái nhìn chi tiết nhất về diễn biến trên thị trường. Ví dụ: Khung thời gian lớn mất đà và thương nhân có thể về các khung nhỏ hơn để tìm các setup bắt đầu đà và điều đó sẽ cho chúng ta lời giải của khung lớn mà chúng ta muốn phân tích.

  • thuyet_soi_thun.txt
  • Sửa đổi lần cuối: 2020/09/05 06:43
  • bởi Zerd Oki