zo_power


ZO POWER thường được gọi là ZOP, là chỉ số chủ yếu để kiểm tra đà của thị trường. Đối với ZOP có một thuyết rất quan trọng mà thương nhân sử dụng hệ thống ZO cần nắm đó là thuyết sợi thun.

ZOP có 2 hướng chính là hướng + và hướng - .

  1. Hướng + : hiển thị quá trình đà hiện tại trong xu hướng tăng.
  2. Hướng - : hiển thị quá trình đà hiện tại trong xu hướng giảm.

Ở phiên bản đầu tiên và trở về sau ZOP được tự do tuỳ chỉnh số lượng Candle AnalysisPower Sensitivity.

Ở phiên bản 2.0 trở lên ZOP có thêm chức năng Color mode giúp nhà giao dịch phân biệt được đà đang trong trạng thái nào tốt nhất. Theo mặc định Color mode sẽ được bật.

Việc xem xét được đà sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát hơn trạng thái của thị trường, từ đó giúp trader có những lựa chọn tốt nhất. Xem video của nhóm về ZOP bên dưới:

  • zo_power.txt
  • Sửa đổi lần cuối: 2020/08/24 23:49
  • bởi Zerd Oki