zo_signal

ZO Signal thường được gọi là ZOS. ZOS sử dụng nhiều thuật toán khá phức tạp và đa số được dùng để tìm kiếm dòng dịch chuyển của giá trên biểu đồ. ZOS được lấy tư duy từ thuyết viên đá và được sử dụng phổ biến nhất trong hệ thống ZO.

ZOS có hai thiết lập chính và mang trong mình 1 addon-indicatorZOC.

Do đặc tính tìm kiếm dòng dịch chuyển của giá vì vậy ZOS nên có cái nhìn về giao dịch đa khung. Dưới đây là một vài chi tiết về ZOS.


Đây là hiển thị tổng hợp dòng dịch chuyển của giá đang chạy trên biểu đồ. Được tính toán theo thông số ZOS Matrix để tìm kiếm luồng giá chạy hiện tại trên nhiều khung kết hợp với nhau. Con số đầu tiên được tính tổng hợp theo phương pháp thông luồng trên ZOS Matrix.


Đây là hiển thị của thông số ZOS Matrix. Tương tự trong thuyết viên đá, các con số của ZOS Matrix có thể được sử dụng để đánh giá xem vị trí của giá ở đâu trong giai đoạn được ném lên hoặc đang rơi, từ đó chúng ta sẽ biết được tình trạng của thị trường nên mua hay bán.


Đây là trạng thái đang dùng để tính toán ZOS Matrix. Hiện tại có hai thuật toán để tính toán ZOS MatrixIdentify TrendMomentum Analysis.

  • zo_signal.txt
  • Sửa đổi lần cuối: 2020/10/01 04:40
  • bởi Zerd Oki