zo_trend


ZO TREND thường được gọi là ZOT, là chỉ số chủ yếu dùng để xác định RR và xác định xu hướng hiện tại của thị trường. ZOT là tổng hợp của nhiều session lại với nhau tạo thành 1 dây xu hướng khá vững chắc. Trước đây ZOZcenter line của ZOT, tuy nhiên do khó khăn về việc viết mã nên ZOZ đã được thay thế bằng EMA 55 và ZOZ trở thành 1 addon indicator không thể thiếu của hệ thống ZO.

Xem video của nhóm về ZOT bên dưới


  • zo_trend.txt
  • Sửa đổi lần cuối: 2020/08/26 03:07
  • bởi Zerd Oki